LOGGA (17 kB)

Vad är TexWay
Fakta
Utlåtanden

Monterings-
anvisning

TexNet
Kontakt

150pvit.gif (43 bytes)


Vad är TexWay?

TexWay är en matta tillverkad av teknisk textil i 3 skikt med invävda dämpande gummistavar. På varje meter Texwaymatta finns 15 stycken gummistavar.


TexWay lagd på drivningsgator rengör klövarna på vägen till stallet.

TexWay kan tas i bruk omgående efter läggningen.
TexWay kan minska risken för klövspaltinflammation då ingen sten eller annat material kilas in i klövspalten.
TexWay är skonsam mot klövarna och
är inte hal.(44 kB)

Minskar risken för klövspaltinflammationTexWay kräver mycket lite av förberedelser inför läggningen.
TexWay anläggs enkelt och är snabbt flyttbar.
TexWay påverkas inte av frost, träck eller oljor.

TexWay är tålig mot markens rörelser t ex vid tjällossningen.
TexWay minskar den totala arbetsåtgången vid rengöring i och runt stallarna.

TexWay på drivningsvägarna ger renare kor och juver och förbättrar därför mjölkhygienen.(53 kB)

Stenar kilas inte in i klövspaltenYtterligare områden där TexWay effektivt skyddar vallen, mark och djur


TexWay används som markskydd invid rundbalslagret och halmförråden.
TexWay läggs på planer och vägar invid bland annat ensilagesilos.

TexWay används vid utfodringsplatser och vid vattningställen för bl a nötkreaturen.
TexWay lagd, då förlängs betessäsongen för rekryteringsdjuren och ger därmed lägre
produktionskostnader.

300pix.gif (48 bytes)(40 kB)

Renare vid utfodringsplatser

Klicka här för att se fler TexWay-bilder